2010-12-13 17:16    

Dnia 8 grudnia br. na terenie MOPS asystenci spotkali się z rodzinami, z którymi pracowali od lipca do grudnia 2010r. Na spotkaniu były obecne wicedyrektor MOPS, pani Elżbieta Pietrasz oraz kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, pani Małgorzata Ogrodnik. Uczestnicy spotkania podsumowali okres półrocznej współpracy z asystentem. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami, zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami. Zwrócono uwagę na wkład asystentów w poprawę funkcjonowania rodzin poprzez kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, wyrabianie umiejętności kulinarnych, organizowanie czasu wolnego, pomoc dydaktyczną oraz w załatwianiu spraw urzędowych. Beneficjenci wypełnili ankietę końcową programu "Asystent Rodziny" Większość rodzin wyraziła potrzebę dalszych spotkań z asystentem. Dzieci brały udział w zabawach organizowanych w świetlicy. Wszystkich uczestników spotkania podjęto słodkim poczęstunkiem.

Chętnych zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego