2010-07-26 14:47    

W dniach 17-27 sierpnia 2010r. w Bornym Sulinowie odbędą się warsztaty wyjazdowe polegające na przeprowadzeniu treningu umięjętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy oraz kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą: POSTAW NA SIEBIE.

Beneficjentami ostatecznymi - uczestnikami warsztatów wyjazdowych jest 30 (trzydzieści) osób w wieku od 15 do 19 lat, pochodzacych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zaplanowane są również zajęcia integracyjne, a w tym: 2 całodzienne wycieczki - spływ kajakowy, rajd rowerowy; udział w programie Zlotu Militarnego; gry i zabawy edukacyjne i sportowe, zabawy przy ognisku, odpoczynek nad jeziorem i zabawy na plaży.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego