2010-12-03 13:42    

Dnia 1 grudnia po raz ostatni spotkała się grupa samopomocowa. Na spotkaniu podsumowano wszystkie działania realizowane w ramach PAL. Obecni byli również dyrektor MOPS i koordynatorzy, którzy wysłuchali przekazywanych refleksji i uwag. Uczestnicy w ożywionej dyskusji wymieniali się doświadczeniami i umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach. Pozytywnie ocenili podejmowane działania (wycieczkę do Wrocławia, festyn rodzinny połączony z otwarciem placu zabaw dla dzieci, spotkanie obywatelskie mieszkańców ul. Lwóweckiej z władzami miasta). Zadeklarowali również chęć uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach i projektach.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego