2010-12-01 12:34    

Dnia 8 grudnia o godzinie 1530 odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej spotkanie rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Celem spotkania jest podsumowanie wspólnych działań prowadzonych przez okres sześciu miesięcy.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego