2010-08-25 09:28    

Dnia 24.08.2010 odbyło się spotkanie uczestników Programu Aktywaności Lokalnej z pielęgniarką z Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - panią  Dorotą Lech.

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uczestników poinformowano, jak postępować w różnych sytuacjach, które mogą napotkać w życiu codziennym takich jak: krwotok z nosa, oparzenia, ukąszenie kleszcza. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób należy dbać o zdrowie, aby uniknąć poważnych schorzeń i chorób.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego