2010-07-23 13:54    

Dnia 22 lipca 2010r. odbyło się spotkanie grupy samopomocowej mieszkańców ul. Lwóweckiej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej.

Na spotkaniu przedstawiono propozycję zorganizowania festynu dla mieszkańców ul. Lwóweckiej połączonego z otwarciem placu zabaw dla dzieci.

Ustalono także terminy kolejnych spotkań w miesiącu sierpniu.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego